Pensionāru pavadonis savā ziņā  ir  labā roka – bērniem, mazbērniem un tuviniekiem, kas ir aizņemti darbos  vai  strādā ārzemēs, un fiziski nespēj pietiekami daudz laika un uzmanības veltīt saviem vecajiem  tuviniekiem.

Pensionāru pavadonis ir cilvēks, kuram  ir  gan izglītība  un pieredze sociālajā darbā ar veciem cilvēkiem, gan patiesa interese izprast un iedziļināties veca cilvēka psiholoģijā. Taču pats galvenais viņš savu darbu veic ar pārliecību, ka   vecam cilvēkam ir nepieciešama ne tikai elementāra aprūpe, bet arī uzmanība, iejūtība un sapratne.

Pavadonis apciemos Jūsu tuvinieku pansionātā vai mājās un sniegs vecam cilvēkam tik nepieciešamo sajūtu tikt uzklausītam  un saprastam, kā arī piedāvās aktivitātes, kas atraisīs sirdī prieku un iedvesmu – piemēram, kopā ar pavadoni var apmeklēt kādu kultūras pasākumu, doties nelielā ekskursijā, nūjot parkā vai vienkārši parunāt par dzīvi.

Pensionāru pavadonis ir maksas (stundu) pakalpojums, taču, kā rāda pieredze, vecam cilvēkam pavadonis ir nepieciešams vien pāris stundu, jo kopā pavadītais laiks  ir piesātināts, un arī  no labas kompānijas cilvēks  ātri  nogurst.

Pavadonis var palīdzēt  arī praktiskās  dzīves situācijās, piemēram, pavadīt veco  cilvēku pie ārsta vai vienkārši būt tuvinieku uzticības persona,  kas sniegs objektīvu informāciju par vecā cilvēka garīgo un fizisko pašsajūtu un vajadzībām.

Bez šaubām, pensionāru  pavadoņa pakalpojumus var izmantot arī paši pensionāri, kam vajadzīgs draudzīgs plecs un uzmundrinoša, iedvesmojoša kompānija.