Uzņēmumu “Alterna” esam izveidojuši ar brīnišķīgu un cēlu mērķi – padarīt Latvijā cilvēkiem vecumdienas pilnvērtīgākas, optimistiskākas un piesātinātākas ar skaistiem mirkļiem un emocijām, kā arī atvieglot ikdienu tiem, kas ir atbildīgi par  vecajiem cilvēkiem – viņu bērniem, radiniekiem, draugiem. Tādēļ piedāvājam Latvijā jaunu pakalpojumu – pensionāru pavadonis. Mūsu darbs un pūles ir veltītas,  lai arī Latvijā, līdzīgi kā rietumu valstīs, cilvēki vecumdienas baudītu kā skaistu piedzīvojumu, piepildot spēka gados neizmantotās iespējas, justos pieņemti un saprasti.

Nelli Skadiņa, uzņēmuma “Alterna” dibinātāja un pensionāru pavadone. Guvusi pieredzi sociālajā darbā, studē Latvijas Kristīgajā akadēmijā karitatīvi sociālo darbu, kas māca cilvēkam sniegt garīgu atbalstu.

Es nevaru apgalvot, ka darbs ar veciem cilvēkiem ir mana dzīves kaislība. Mana kaislība ir skriešana. Taču esmu ļoti priecīga, kad apzinos, ka ar savu darbu spēju darīt vecos cilvēkus laimīgākus un uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Pateicība, ko redzu cilvēka acīs, kad esmu viņam palīdzējusi mazināt vientulības un atstumtības sajūtu, man sagādā nesalīdzināmi lielāku gandarījumu nekā stabils un labi atalgots darbs.